• ჩახშობა პეპლის ეფექტით

  • 2017-03-20
  • > რა არის ჩახშობა,სულის შეხუთვის ემოციური მდგომარეობა თუ სიმულაცია? > რას გულისხმობს ვირტუალურ აზროვნებაში „პეპლის ეფექტი“ ? > რას წარმოადგენს ვუეარისტული ფიქციის Vice Versa? > რა გამოწვევები ახლავს ცვლილებებს? > და რა არის შემდეგი ნაბიჯი?-ადამიანის არჩევანი მოდელირების პროცესშია ?!
  • ყველა უფლება დაცულია © 2017
    საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია