• მუზეუმის საერთაშორისო დღე 2015

  • 2015-05-18
  • „მუზეუმები საზოგადოების მდგრადი განვითარებისათვის“ მუზეუმის საერთაშორისო დღე მუზეუმების საერთაშორისო საბჭომ (ICOM) 1977 წელს დააფუძნა საზოგადოების განვითარებაში მუზეუმის როლის გაცნობიერების მიზნით. ყოველწლიურად მუზეუმის საერთაშორისო დღის თემა მუშავდება ICOM-ის ექსპერტთა ქსელის მიერ. 2015 წელს მუზეუმის საერთაშორისო დღის თემაა „მუზეუმები საზოგადოების მდგრადი განვითარებისათვის.
  • ყველა უფლება დაცულია © 2015
    საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია