• ჰიპერდაკავშირებული მუზეუმები - ახალი მიდგომები, ახალი პუბლიკა

  • 2018-05-18
  • „ჰიპერდაკავშირებული მუზეუმები - ახალი მიდგომები, ახალი პუბლიკა“ ჰიპერდაკავშირებულობა - ტერმინი 2001 წლიდან დამკვიდრდა კომუნიკაციის იმ თანამედროვე მრავალმხრივ საშუალებათა აღსანიშნად, როგორიცაა პირისპირ კონტაქტი, ელ-ფოსტა, მესიჯების მყისიერი გაცვლა, ტელეფონი თუ ინტერნეტი. კომუნიკაციის ეს გლობალური ქსელი დღითიდღე უფრო და უფრო რთული, მრავალფეროვანი და ინტეგრირებული ხდება. თანამედროვე სამყაროს ჰიპერდაკავშირებულობის ამ ტენდენციას უერთდებიან მუზეუმებიც. სწორედ ამიტომ აირჩია ICOM-მა 2018 წლის მუზეუმის საერთაშორისო დღის თემად „ჰიპერდაკავშირებული მუზეუმები - ახალი მიდგომები, ახალი პუბლიკა“.
  • ყველა უფლება დაცულია © 2018
    საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია