• მუზეუმის საერთაშორისო დღე 2017

  • 2017-05-25
  • მუზეუმის საერთაშორისო დღის 2017 წლის თემაა: მუზეუმები და სადავო ისტორიები: მუზეუმი საუბრობს უთქმელზე. აქამდე უთქმელ საკითხებზე კონცენტრირებით, მუზეუმის საერთაშორისო დღის მიმდინარე წლის თემა გვიჩვენებს, თუ როგორ უნდა გვესმოდეს სადავო ისტორიების ის ბუნდოვანი ასპექტები, რაც თან ახლავს ადამიანთა მოდგმას. იგი ასევე მოუწოდებს მუზეუმებს, მედიატორის აქტიური როლი შეასრულონ ტრავმული ისტორიებისადმი მშვიდობიან მიმართებაში. ჩვენ ვიწვევთ მსოფლიოს ყველა ტიპის კულტურულ დაწესებულებებს, შეუერთდნენ ამ დღესასწაულს, რომლის გზავნილი მიმართულია ტაბუდადებულ საგნებს მიღმა მომავლის ხედვისა და ერთმანეთის უკეთ გაგებისაკენ.
  • ყველა უფლება დაცულია © 2017
    საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია