• მუზეუმის საერთაშორისო დღე 2016

  • 2016-05-17
  • 2016 წელს მუზეუმის საერთაშორისო დღის თემაა ”მუზეუმები და კულტურული ლანდშაფტები”. თანამედროვე ეპოქაში, როდესაც პლანეტა განიცდის ეკოლოგიურ კრიზისს, საერთაშორისო დონეზე მუშავდება გარემოს და ნაწილობრივ, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სტრატეგია. ამ კრიზისიდან ერთ-ერთ შესაძლო გამოსავალს წარმოადგენს კულტურული ლანდშაფტების აღდგენა, დაცვა და განვითარება. ამიტომაც, მუზეუმის საერთაშორისო დღისათვის ICOM-ის მიერ შერჩეული თემა მუზეუმებისთვის წარმოადგენს, როგორც შესაძლებლობას, ასევე გამოწვევას, ვინაიდან მუზეუმებს მოუწევთ ახლებურად უნდა გაიაზრონ საკუთარი მისია და გაზარდონ მუზეუმის კულტურულ-სოციალური როლი. მესამე ათასწლეულის მსოფლიოს მუზეუმებისთვის ეს გარდასახვა სტრატეგიული მნიშვნელობისაა.
  • ყველა უფლება დაცულია © 2016
    საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია