• მუზეუმის საერთაშორისო დღე - 2014

  • 2014-05-18
  • 2014 წელს მუზეუმის საერთაშორისო დღის თემაა „სამუზეუმო კოლექციები გვაკავშირებს“. თემა ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ მუზეუმი არის ცოცხალი ინსტიტუცია, რომელიც იცავს წარსულს და აკავშირებს მას აწმყოსთან. ესაა თაობებს შორის კავშირი, რომელიც თანამედროვე და მომავალ თაობებს საშუალებას აძლევს უკეთესად აღიქვან საკუთარი წარმომავლობა და ისტორია.
  • ყველა უფლება დაცულია © 2014
    საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია