• კავკასიის ფრონტი ნინო ჯორჯაძის ფოტოობიექტივში

  • 2015-06-17

სიახლეები

  • ყველა უფლება დაცულია © 2015
    საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია